top of page

סיור למערת ״המייש״

 הסיור למערת 'המייש' מוביל את המטיילים לחלקה הצפוני של זכרון-יעקב, במורד דרך-פינלס עד שמגיעים בשביל-עפר למערה מיוחדת במינה. מדובר במערה-נוטפת שאורכה כ-40 מטרים ומתוכה צומח עץ-מייש נדיר. הסיור למקום מיוחד זה כולל ביקור במעיין הישן של המושבה שמשמש עד היום מקווה וכן את סיפורה של שכונת-התימנים. מדובר בסיור של כשעתיים תמימות.

bottom of page