top of page

סיור בעקבות "מסע הרבנים"

הרבנים הראשיים זוננפלד וקוק זצ"ל, עשו את דרכם בעגלה רתומה לסוסים מיפו לצפון, במטרה לראות מקרוב כיצד מצליחים המתיישבים הראשונים להאחז בקרקע ולשמור על המצוות. במסגרת מסעם הגיעו לזכרון-יעקב ושם פרצה סערה גדולה כאשר גילו הרבנים את מיקומה של הבמה המרכזית בבית-הכנסת הגדול "אהל יעקב" ורק לאחר שהובטח להם כי יבוצע השינוי הנדרש, נאותו להשאר במושבה ולהתפלל בבית-הכנסת. זהו רק אחד מן הסיפורים המלווים את הסיור המיוחד בעקבות "מסע הרבנים" והוא כולל כמובן ביקור בבית הכנסת הגדול שהוקם לפני 128 שנים. אורכו של הסיור הזה כשעתיים ומומלץ לגברים להצטייד בכיפות או כובעים ולנשים בצעיפים או כיסויי כתפיים.

bottom of page