top of page

סיור בעקבות האתרים ההיסטורים

מהלך מרתק של כשעתיים, מאתר "יד למייסדים" שבכניסה הדרומית של הישוב, עבור באתרים ההיסטוריים המרכזיים של זכרון-יעקב ובהם: בית-אהרונסון (כניסה לאתר מחייבת הזמנה מראש ותשלום נפרד), בריכת-בנימין, בית-המושל, בית-המעצר, בית-הכנסת הגדול "אהל יעקב",גן-טיול, מוזיאון העליה הראשונה (כניסה למוזיאון מחייבת הזמנה מראש ותשלום נפרד), בית-דניאל, בית-אל וטירת-לנגה. בכל נקודה, מקבל המטייל את הסיפור המלא אודות האתר, תולדותיוויחודו.

bottom of page